Zespół

Marcin Serczyk – Kierownik Zespołu prawników Kancelarii Prawnej LEXA, adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdał z wyróżnieniem egzamin adwokacki. Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Krakowie. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, gospodarczym, administracyjnym oraz cywilnym, w szczególności w postępowaniu egzekucyjnym i windykacji należności oraz w postępowaniach sądowych. Zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym oraz opracowywaniem strategii procesowych. Uczestniczył w procesie tworzenia i obsługi wielu podmiotów gospodarczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań odszkodowawczych.

Bydgoszcz

Marzena Kułaga, radca prawny

Upadłości konsumenckie, szerokie doświadczenie procesowe (w tym spr. cywilne, pracownicze, z zakresu ubezpieczeń społecznych, gospodarcze, odszkodowawcze, rozwody itp.) jak również we wszelkich postępowaniach nieprocesowych oraz przed sądami administracyjnymi

Joanna Miśkiewicz, radca prawny

Specjalizacja w prawie medycznym i inwestycjach budowlanych, duża praktyka w obsłudze
podmiotów gospodarczych oraz prowadzeniu procesów sądowych z zakresu szeroko pojętego prawa
cywilnego, spraw medycznych i odszkodowawczych, dochodzenia roszczeń pacjentów wynikających
z błędów medycznych.

Bytom

Patrycja Grzesińska-Kuchta, radca prawny

Od 2003 roku nieustannie do dnia dzisiejszego zdobywa wyspecjalizowane doświadczenie w obsłudze prawnej korporacji, podmiotów sektora bankowego oraz podmiotów zajmujących się rynkiem pracy. Ponadto także od kilku lat zajmuje się obsługą spółdzielni mieszkaniowej w każdym aspekcie. Prowadzi także postępowania sądowe i egzekucyjne, pomagając klientom w ochronie swych praw. Nieprzerwanie także od roku 2010 jest wykładowcą na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Gdańsk

Aleksandra Dąbek, radca prawny

Prowadzenie postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, gospodarczego, rzeczowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, dochodzenie należności, prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych, doractwo prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, gospodarczego, rzeczowego, zobowiązań, spółdzielczego, handlowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, rejestracja spółek prawa handlowego.

Gdynia

Wiktoria Bartosiewicz, radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W marcu 2015 r. zdała egzamin radcowski z najlepszym wynikiem w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie – średnia ocen 4,75. W czerwcu 2015 r. złożyła ślubowanie na Radcę prawnego i została wpisana na listę Radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie za numerem Lb/CH/152. Specjalizuje się w windykacji należności (przedsądowej, sądowej i egzekucyjnej), prawie gospodarczym i obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Kraków

Konrad Bojara, radca prawny

Usługi w zakresie kompleksowej obsługi wszelkich aspektów działalności przedsiębiorstwa, organizacja prawna przedsiębiorców, bieżąca obsługa działalności przedsiębiorców, bieżąca obsługa organów, windykacja należności, reprezentacja w postępowaniach polubownych, sądowych oraz administracyjnych, prawo pracy, organizacje pozarządowe.

Martyna Czubek, radca prawny

Prawo cywilne (w szczególności: prawo rzeczowe, zobowiązania – sporządzanie umów, dochodzenie odszkodowań, prawo spadkowe), prawo zamówień publicznych.

Izabela Tutro, radca prawny

Pomoc prawna zarówno dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, specjalizacja- prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo gospodarcze, prawo administracyjne, prawo wykroczeń oraz prawo karne oraz inne, odszkodowania, upadłości konsumenckie.

Paulina Wieczorek-Pałys, adwokat

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, rodzinnym oraz gospodarczym. W kręgu jej zainteresowań niezmiennie pozostaje prawo procesowe czego wyraz daje w wielu postępowaniach przed Sądami oraz organami. Wysokie umiejętności negocjacyjne wykazuje w kontaktach z ubezpieczycielami. Prowadziła wiele postępowań o odszkodowania komunikacyjne, za błędy medyczne i innych, a także postępowania o zapłatę zadośćuczynienia.

Marlena Żelazny-Serczyk, adwokat

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. Obszary praktyk adwokat Marleny Żelazny-Serczyk obejmują sprawy o rozwód, podział majątku, stwierdzenie nabycia spadku, zapłatę, zadośćuczynienie i odszkodowanie. Reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach zarówno przed sądami, jak i organami państwowymi oraz urzędami. Prowadziła liczne postępowania o zapłatę odszkodowania zarówno od towarzystw ubezpieczeniowych, szpitali jaki i podmiotów prywatnych.
itd.

Łódź/Warszawa

Tomasz Czerwiec, radca prawny

Specjalizacja w obsłudze prawnej firm, w zakresie kompleksowej obsługi prawnej procesów windykacji, postępowania egzekucyjnego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa gospodarczego , prawo spadkokwe, rodzinne, cywilne, odszkodowania, prawo pracy, administracyjne.

Poznań

Aleksandra Kupczyk-Zajączkowska, radca prawny

Wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym rzeczowym, zobowiązaniach, spadkach, prawie rodzinnym oraz prawie administracyjnym. Prowadzi sprawy w procedurze cywilnej, sądowo – administracyjnej oraz karnej w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego. Ma wieloletnie doświadczenie w obronie dłużników w postępowaniu egzekucyjnym. Posiada również doświadczenie w zakresie prawa rejestrowego, prawa energetycznego, prawa konsumenckiego, ochrony konkurencji, prawa zamówień publicznych, prawa bankowego, praw autorskich, ochrony danych osobowych, prawa handlowego. Tworząc akty prawne stosuje zasady technik legislacyjnych.

Lucyna Skrzypek-Łyszczak, radca prawny

Prawo cywilne, spadkowe, prawo pracy, rodzinne, administracyjne, gospodarcze, handlowe, doświadczenie w sprawach odszkodowawczych za kable na działce, słupy itp., a także odszkodowania i zadośćuczynienie za szkody komunikacyjne, poza tym upadłości firm jednoosobowych, spółek i konsumentów.

Warszawa

Gerard Madejski, radca prawny

Prawo cywilne, gospodarcze, handlowe, prawo pracy, ubezpieczeń majątkowych i osobowych, nieruchomości, prawo spółdzielcze, lokalowe, transportowe, prawo rodzinne, rozwody, zniesienie współwłasności, podział majątku dorobkowego, sprawy spadkowe, w tym dział spadku.

Szczecin

Mariusz Ciaś, radca prawny

Doświadczenie w sprawach odszkodowawczych, projekty restrukturyzacji przedsiębiorców, optymalizacje podatkowe, sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym aspektów karno-skarbowych.

Iwona Półrolczyk, radca prawny

Doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, jak również osób fizycznych, specjalizacja w prawie gospodarczym, cywilnym, prawie pracy oraz prawie własności intelektualnej.