Czym jest upadłość konsumencka?

By: Kancelaria Lexa 4 października 2017 no comments

Czym jest upadłość konsumencka?

Z pętli długów, których zwykły Kowalski nie jest w stanie spłacić, jest droga wyjścia. Na wniosek  dłużnika sąd może orzec upadłość konsumencką. Oznacza ona dla dłużnika szereg poświęceń, ale także perspektywę realnego oddłużenia.

Upadłość konsumencka to nic innego, jak postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i stali się niewypłacalni. Przy czym niewypłacalność oznacza, że dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Prawo upadłościowe nazywa takie postępowanie postępowaniem upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Zadaniem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie niewypłacalnego Kowalskiego. Umorzenie dotyczy całości lub części długów konsumenta, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić. Należy jednak zaznaczyć, że dotyczy to tylko i wyłącznie długów, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości konsumenta na rzecz jego wierzycieli. Celem postępowania jest, aby zamiast indywidualnych postępowań sądowych doprowadzić do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń poszczególnych wierzycieli (np. banków, firm pożyczkowych, itp.).

Konsument musi pamiętać, że w postępowaniu upadłościowym dochodzi do likwidacji całego albo części majątku konsumenta. Tak uzyskane środki przekazuje się na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy w określonym czasie zgłosili istnienie swojej wierzytelności.

Przetłumacz stronę