Odszkodowania z tytułu urządzeń przesyłowych

ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH oraz SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU


Właściciele nieruchomości, na których znajdują się urządzenia przesyłowe, w szczególności: linie i trakcje elektroenergetyczne, linie kablowe nadziemne i umieszczone bezpośrednio w ziemi, wodociągi, kanały, gazociągi i ciepłociągi, rurociągi i inne, mogą zgłosić żądanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez zakład przesyłowy.

Prawo i praktyka sądowa traktują bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe jako korzystanie bezumowne z nieruchomości w przeszłości.

Jeśli dotyczy to Twojej nieruchomości – wystąpimy w Twoim imieniu o należne odszkodowanie, nawet za 10 lat wstecz.

Właściciele nieruchomości mogą także starać się o ustanowienie służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem.

Po przeprowadzeniu negocjacji z zakładem przesyłowym w przedmiocie wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości / lub  wynagrodzenia za służebność przesyłu, sprawę kierujemy do sądu.

  • Wywalczymy dla Ciebie najwyższe odszkodowanie, często 200-300% więcej niż zaproponuje Ci zakład przesyłowy lub „negocjatorzy”.
  • Bez żadnych Twoich kosztów, nawet sądowych.
  • Bezpłatna analiza dokumentacji – bezpłatne konsultacje prawników – specjalistów.
  • Gwarantujemy 100% skuteczność.

 

Szybki kontakt
Przetłumacz stronę