Sukcesja w Firmach

SUKCESJA  w Firmach

 • 97% Spółek i Przedsiębiorców w Polsce nie ma uregulowanej sukcesji lub narzędzi zabezpieczających finansowo Firmę na wypadek sukcesji (potencjalne obciążenia: podatki, odprawy, ZUS-y, spłata spadkobierców, kredyty zabezpieczone na nieruchomościach rodzinnych, zabezpieczenie zobowiązań wobec dostawców oraz kontrahentów)
 • 90% Spółek i Przedsiębiorców w Polsce nie korzysta z legalnych możliwości OPTYMALIZACJI podatkowych i ZUS restrukturyzacji zatrudnienia lub niepotrzebnie korzysta z nielegalnych i ryzykownych rozwiązań.
 • Ryzyko finansowe i osobiste właścicieli firm  jednoosobowych i spółek cywilnych w Polsce  – jest najczęściej ogromne i niepotrzebne. Wspomnimy właścicieli piekarni, zakładów masarskich, firm budowlanych, czy transportowych. Do jego minimalizacji często wystarczy zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa i optymalizacje.
 • Firma jednoosobowa jest nierozerwalnie związana z osobą przedsiębiorcy. Przedsiębiorstwo nie jest wyodrębnione prawnie w majątku osoby wpisanej do CEIDG. „Po śmierci przedsiębiorcy nie ma w związku z tym możliwości płynnej kontynuacji jego biznesu przez spadkobierców. Można obrazowo powiedzieć, że przedsiębiorstwo jako funkcjonalna całość umiera wraz ze śmiercią przedsiębiorcy. Dzieje się tak dlatego, że przejąć można tak naprawdę majątek zmarłego, bez możliwości korzystania z innych niezbędnych do funkcjonowania firmy elementów, takich jak np. nazwa firmy i NIP, czy z decyzji administracyjnych, takich jak zezwolenia, czy koncesje”.
„Śmierć przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG – oznacza też zasadniczo wygaśnięcie kontraktów handlowych i często utratę pracy dla wielu osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie”.

 

Skutek realizacji sukcesji:

Firma (działalność gospodarcza, spółka cywilna, sp. z o.o. i inne spółki) nie umrze wraz z właścicielem (prezesem będącym współwłaścicielem, etc.), co oznacza płynne i bezpieczne kontynuowanie działalności Firmy po śmierci przedsiębiorcy lub tragicznym zdarzeniu, które powoduje niezdolność Przedsiębiorcy do zarządzania Firmą.

Skala problemu jest ogromna, bo dotyczy obecnie ok. 100 przypadków w miesiącu – taka liczba zgłoszeń o śmierci przedsiębiorcy trafia co miesiąc do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i będzie się zwiększać w perspektywie najbliższych lat. Grupa przedsiębiorców, którzy zaczęli swoją aktywność gospodarczą na początku lat 90. XX wieku, po przełomie ustrojowym, wchodzi bowiem w wiek, w którym wzrasta ryzyko śmierci lub ciężkich chorób. W CEIDG jest wpisanych nawet 200 tys. osób, które ukończyły 65. rok życia.

SUKCESJA prawidłowo zrealizowana oznacza, że DOROBEK WŁAŚCICIELA NIE PRZEPADNIE.

 • OPTYMALIZACJE w każdej Firmie przynoszą dodatkowe realne oszczędności
 • PROGRAMY EMERYTALNE dla wszystkich managerów i pracowników, przy redukcji kosztów zatrudnienia, gwarantują REALNE WYSOKIE EMERYTURY lub extra premie.

Skutek: wyższa lojalność zatrudnionych, mniejsza rotacja, przyciągnięcie nowych pracowników.

 • OPTYMALIZACJA / RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA  I PRYWATNE PROGRAMY EMERYTALNE  DLA  FIRM

Dowiedz się więcej, napisz lub zadzwoń; zobacz wyżej

OPTYMALIZACJA PODATKOWA  DLA FIRM – niestandardowe legalne, dedykowane oraz skuteczne  rozwiązania doświadczonych audytorów i księgowych europejskich biur podatkowych:

 • realne oszczędności +10% – +20%
 • szybszy rozwój i bezpieczeństwo biznesu Firmy
 • redukcja ryzyka podatkowego Firmy
 • zmiany modeli biznesowych Twojego biznesu
 • 100% zadowolonych Klientów
 • 95% Klientów współpracuje powyżej 3 lat
 • za nasze usługi zapłacisz z realnych oszczędności!

OPTYMALIZACJA ZUS I PODATKOWA DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 • Twoja Firma bez ZUS lub z PROGRAMEM EMERYTALNYM, który zapewni Ci Przedsiębiorco wielokrotność świadczenia z ZUS!
 • Optymalizacja podatkowa w pakiecie zapewni Ci Przedsiębiorco racjonalność płaconych podatków oraz  właściwy model biznesowy
 • Usługi doświadczonych międzynarodowych audytorów-księgowych, także dla dużych Firm.

REDUKCJA ODPOWIEDZIALNOŚCI OSOBISTEJ WŁAŚCICIELA/PREZESA.

OPTYMALIZACJE: KOSZTÓW ZATRUDNIENIA, KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (w tym ubezpieczenia, kredyty, samochody – taniej 10%-40%!), OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ENERGII.

SKUTECZNA 100% OCHRONA MAJĄTKU NIERUCHOMEGO I RUCHOMEGO FIRMY typ: STAND BY – W EW. POSTĘPOWANIACH EGZEKUCYJNYCH  Z OPCJĄ ODDŁUŻENIA

Pakiet BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU:

 • BEZPIECZEŃSTWO ciągłości działania  ZOPTYMALIZOWANEGO, efektywnego Przedsiębiorstwa
 • BEZPIECZEŃSTWO finansowe działalności w razie sukcesji i zdarzeń niespodziewanych, w tym zabezpieczenie od utraty dochodów i od ryzyka kosztów stałych
 • BEZPIECZEŃSTWO  od odpowiedzialności osobistej i finansowej Właściciela za działania własnego Przedsiębiorstwa,
 • BEZPIECZEŃSTWO  typu stand by – ochrona majątku nieruchomego i ruchomego w przypadku windykacji skierowanych do Firmy (bank, komornicy, US/ZUS) z opcją oddłużenia Przedsiębiorstwa
 • WYŻSZA  LOJALNOŚĆ PRACOWNIKÓW I MNIEJSZA ROTACJA ZATRUDNIONYCH
Szkolenia
Przetłumacz stronę