Archiwa: Team Members

Izabela Tutro

przez: operator
6 kwi 2017
pomoc prawna zarówno dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, specjalizacja- prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo gospodarcze, prawo administracyjne, prawo wykroczeń oraz prawo karne oraz inne

Wiktoria Bartosiewicz

przez: operator
29 mar 2017
specjalizacja w windykacji należności (zarówno na etapie przedsądowym, sądowym jak i egzekucyjnym) oraz obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych

Tomasz Czerwiec

przez: operator
29 mar 2017
specjalizacja w obsłudze prawnej firm, w zakresie kompleksowej obsługi prawnej procesów windykacji, postępowania egzekucyjnego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa gospodarczego , prawo spadkokwe, rodzinne, cywilne, odszkodowania, prawo pracy, administracyjne

Patrycja Grzesińska-Kuchta

przez: operator
29 mar 2017
prawo spółek handlowych, prawo pracy, windykacja należności, negocjacje przy kontraktach handlowych, audyt prawny, restrukturyzacja należności, prawo cywilne, prawo nieruchomości, prawo bankowe

Marzena Kułaga

przez: operator
29 mar 2017
upadłości konsumenckie, szerokie doświadczenie procesowe (w tym spr. cywilne, pracownicze, z zakresu ubezpieczeń społecznych, gospodarcze, odszkodowawcze, rozwody itp.) jak również we wszelkich postępowaniach nieprocesowych oraz przed sądami administracyjnymi

Martyna Czubek

przez: operator
29 mar 2017
prawo cywilne (w szczególności: prawo rzeczowe, zobowiązania- sporządzanie umów, dochodzenie odszkodowań, prawo spadkowe ), prawo zamówień publicznych ( obsługa podmiotów zamawiających)

Mariusz Ciaś

przez: operator
28 mar 2017
doświadczenie w sprawach odszkodowawczych, projekty restrukturyzacji przedsiębiorców, optymalizacje podatkowe, sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym aspektów karno-skarbowych

Lucyna Skrzypek-Łyszczak

przez: operator
28 mar 2017
prawo cywilne, spadkowe, prawo pracy, rodzinne, administracyjne, gospodarcze, handlowe

Leszek Bloch

przez: operator
28 mar 2017
dochodzenie roszczeń w obrocie gospodarczym, obsługa prawna przedsiębiorców, odszkodowania

Konrad Bojara

przez: operator
28 mar 2017
usługi w zakresie kompleksowej obsługi wszelkich aspektów działalności przedsiębiorstwa, organizacja prawna przedsiębiorców, bieżąca obsługa działalności przedsiębiorców, bieżąca obsługa organów, windykacja należności, reprezentacja w postępowaniach polubownych, sądowych oraz administracyjnych, prawo pracy,...
Przetłumacz stronę